Lijfrente

Waarom kiezen voor lijfrente?

Een verkoop op lijfrente is een verkoop van uw woning met dien verstande dat u uw eigendom overdraagt aan de koper maar dat u de prijs ontvangt in de vorm van een voorschot (bij de notariele) akte en daarna een periodieke rente. De basis is de normale verkoopswaarde van uw pand. Verder wordt er rekening gehouden met uw leeftijd, het aantal eigenaars en de duurtijd van de overeenkomst. U krijgt steeds de nodige waarborgen tegen insolvabiliteit en niet betaling van de rente.

Door de lage interesten van de bank en de nog steeds kwakkelende economie zoeken senioren naar een andere manier voor hun financieel comfort.

Toekomstgericht kunt u een mooie maandelijkse aanvulling realiseren op uw pensioen door uw woning te verkopen op lijfrente. De bedragen die u ontvangt zijn onbelast en geindexeerd.

U krijgt dus onmiddellijk een beschikbaar kapitaal en zekerheid voor het leven. U blijft wonen in uw eigen woon- en leefomgeving zonder zorgen, u hoeft niet te verhuizen. Als u wel de woning wil verlaten om bvb. kleiner te gaan wonen of naar een sevice flat te gaan verhoogt uw maandelijks bedrag.

Lijfrente kan ook een alternatief zijn voor uw successieplanning.

Wenst u toch nog verdere info? Ik kom graag bij u langs om het een en ander te verduidelijken.

Helen Wolters Ruckert

Bricks ’N Stones

Arthur Goemaerelei 50

2018 Antwerpen


Tel: +32 468 52 40 30

Mail: helen@bricksnstones.be